Cieszymy się mogąc Państwa powitać na naszych stronach internetowych!

Działalność Kancelarii adwokackiej Dr. Hök, Stieglmeier und Kollegen koncentruje się na prawie gospodarczym oraz międzanarodowym. Zajmujemy sie krajowymi i międzynarodowymi sprawami, przede wszystkim z zakresu prawa pracy, prawa bankowego, prawa budowlanego, prawa spadkowego, prawa spόłek oraz prawa obrotu nieruchomościami, na podstawie prawa niemieckiego, krajόw nadbałtyckich, prawa belgijskiego, angielskiego, francuskiego, polskiego oraz tureckiego.

Rechtsanwalt Dr. Hök

Rechtsanwalt Dr. Hök

Rechtsanwältin Stieglmeier

Adwokaci z naszej Kancelarii prowadzą sprawy w językach niemieckim, angielskim, francuskim, polskim, rosyjskim oraz litewskim. Kancelaria jest członkiem Eurojuis International (EJ) oraz prowadzi bliską wspόłpracę z Kancelariami w Paryżu, Brukseli, Istambule orau Virginii (USA). Mecenas Dr. Hök jest prezydentem Grupy Roboczej EJ „Internatioanl Litigation and Safer Export of Goods and Services”, jak i autorem, wspόłautorem oraz wydawcą wielu książek i artykułόw z tej tematyki oraz stałym wspόłpracownikiem czasopisma „Bau-Recht-Berater”.