Współpracownicy 

Dr. Götz-Sebastian Hök

Działalność:  prawo budowlane, prawo obrotu nieruchomościami, prawo prywatne międzynarodowe

Jacqueline Stieglmeier

Działalność: prawo pracy, odpowie dzialność lekarzy, prawo najmu

Ulrich Krampe

Działalność: prawo spadkowe,prawo zobowiązań,prawo najmu