Według prawa niemieckiego samodzielną działalność rzemieślniczą prowadzić mogą jedynie osoby fizyczne, prawne i spόłki osobowe, ktόre są wpisane do niemieckiego rejestru rzemieślniczego (Handwerksrolle). Aby zostać wpisanym do tego rejestru nalaży albo zdać niemiecki...