Oparty na praktycznych Podręcznik zawiera informacje konieczne dla zrozumienia międzynarodowego i zagranicznego prawa budowlanego oraz dostarcza wiedzy niezbędnej dla stworzenia własnych warunków kontraktowych dla międzynarodowych umów. Książka wyjaśnia, w jaki sposób ustala się lub uzgadnia właściwe prawo dla stosunku umownego. Dokładnie omówione zostały umowa o roboty budowlane, umowy z architektami oraz inne typy umów. Podręcznik zawiera również sprawozdania dotyczące zagranicznego prawa budowlanego (m.in. prawo angielskie, amerykańskie, hiszpańskie i polskie), jak i przykłady typowych klauzul umownych, znajdujących zastosowanie w międzynarodowym prawie budowlanym, w szczególności Warunki kontraktowe FIDIC. Osobny rozdział został poświęcony międzynarodowym sporom w budownictwie i ich rozstrzyganiu. Dzieła dopełniają obszerne informacje dotyczące finansowania międzynarodowych inwestycji budowlanych, zabezpieczeń bankowych i poręczeń, procedury przy zamówieniach finansowanych ześrodków publicznych oraz przez Bank Światowy.

Zawartość: Wprowadzenie – Prawo europejskie – Międzynarodowe prawo umów budowlanych i umów z architektami – Szczególne typy umów – Międzynarodowe umowy standardowe: FIDIC, ORGALIME, NEC – Zamówienia finansowane przez Bank Światowy – Finansowanie i zabezpieczenia w międzynarodowym prawie budowlanym – Międzynarodowe postępowanie cywilne – Wycena – Zagraniczne cywilne i publiczne prawo budowlane w sprawozdaniach o 11 państwach – Wzory umowne GMP – Przepisy prawne: prawo międzynarodowe prywatne, postępowanie cywilne, wzory umów itd.